Nowa strona internetowa oraz adresy mailowe

Informujemy, że w związku ze zmianą nazwy firmy na IBF Graphica, zmianie uległy również: adres strony internetowej na: www.ibfgraphica.pl, oraz nasze adresy mailowe na: xxx@ibfg.pl ( np. biuro@ibfg.pl, dok@ibfg.pl; efaktury@ibfg.pl; imię.nazwisko@ibfg.pl ).

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do nas korespondencji.