Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, podajemy poniższe informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych

pozyskanych w związku ze złożonym zapytaniem oraz wypełnieniem formularza kontaktowego jest spółka IBF Graphica S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lutyckiej 93, 60-478 Poznań, NIP 7811913287 .
Kontakt z Administratorem nawiążecie Państwo poprzez emial: biuro@ibfg.pl .

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na możliwości podstawowej identyfikacji osoby nawiązującej z nami kontakt branżowy i ewentualnie stosunek prawny. Przetwarzanie danych służyć będzie nam także w celach analitycznych i statystycznych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 pkt f) RODO, albowiem przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

3. Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez od czasu przesłania nam formularza kontaktowego, a w wypadku, gdy dojdzie do nawiązania stosunku prawnego, także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego stosunku oraz przez okres wynikający z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej.

4. Odbiorcy danych:

Będziemy ewentualnie udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom, przy pomocy których Administrator wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia tj.:
– podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora,
– podmiotom wykonującym obsługę informatyczną Administratora.

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
c. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych (w zakresie określonym w art. 17 RODO);
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z nami.
Informujemy, że w przypadku skorzystania z w/w praw odpowiemy na żądania w terminie nie dłuższym niż miesiąc. W przypadku żądań ewidentnie nieuzasadnionych, nadmiernych lub ustawicznych mamy prawo pobrać stosowną opłatę lub odmówić podjęcia działań.

6. Profilowanie danych osobowych:

Informujemy, że w ramach przetwarzania przez nas państwa danych osobowych nie będą państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, które wywoływałoby wobec państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na państwa wpływało.

7. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
– numery telefonów;
– nazwa i hasło użytkownika;
– miejscowość zamieszkania.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Prawo wniesienia skargi do Organu:

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pobierz