Zmiana nazwy firmy

Uprzejme zawiadamiamy, że z dniem 2 stycznia 2019 roku zmianie uległa nazwa naszej Spółki na IBF Graphica S.A.

Jednocześnie informuję, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów i adres pozostają bez zmian. Bez zmian pozostaje również kierownictwo firmy orz struktura organizacyjna i własnościowa. Na tym etapie niezmienne pozostają adres e-mail do korespondencji elektronicznej oraz domena internetowa. Zmiana nie pociąga za są potrzeby modyfikowania zawartych umów cywilno-prawnych. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach począwszy od 01/01/2019.