Seria Radiorplus LO/LM

RadiorPlus LO/LM jest serią farb metalicznych obojętnych sensorycznie, o niskiej migracji, utrwalanych konwencjonalnie, do zastosowania w technice druku offsetowego arkuszowego. Jest przeznaczona do druku zewnętrznych powierzchni kartonowych i papierowych opakowań spożywczych nie pozostających w intencjonalnym kontakcie z pakowanym produktem żywnościowym. Farba spełnia wymaganie określone w Rozporządzeniach Rady i Parlamentu Europejskiego o sygnaturach 1935/2004 i 2023/2006. Seria może być używana do zadruku szerokiego spektrum podłoży wsiąkliwych; kartonów i papierów. Farby składowe serii występują w odcieniach PMS 871-877 zgodnych co do barwy ze standardem Pantone. Seria wyróżnia się wysokim połyskiem metalicznym, dobrym kryciem oraz poprawną stabilnością balansu wodno-farbowego.