Przekształcenie Grafmaj AM Aneta Szczublińska w spółkę kapitałową.

Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa

Zawiadamiamy, że w dniu 03.08.2015 nastąpiło przekształcenie firmy Grafmaj AM Aneta Szczublińska w spółkę akcyjną Grafmaj S.A. z siedzibą w Poznaniu.

W dniu 03.08.2015 nastąpił wpis spółki Grafmaj S.A. do rejestru przedsiębiorców KRS, nadano nowe numery NIP oraz REGON. Aktualne dane spółki są następujące:

Grafmaj S.A.
ul. Lutycka 93
60-478 Poznań

NIP: 7811913287
KRS: 0000567433
REGON: 362152057

Spółka Grafmaj S.A. zachowała niezmieniony adres ewidencyjny, bez zmian pozostają dotychczasowe numery telefonów, faksu oraz adresy do korespondencji elektronicznej.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż wszelkie dotychczasowe zobowiązania powstałe w trakcie naszej współpracy zostaną wykonane przez Grafmaj S.A., ponieważ przekształcona spółka pozostaje podmiotem praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Grafmaj AM Aneta Szczublińska z siedzibą w Poznaniu. Zmiana formy prawnej a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach