Nowy adres mailowy Działu Obsługi Klienta

Od 04 maja 2015 r. zmienia się adres mailowy DOK

Niniejszym informujemy, że począwszy od dnia 04 maja 2015 r. Dział Obsługi Klienta, firmy Grafmaj AM, będzie dostępny pod nowym adresem e-mail: dok@grafmaj.pl

Korespondencja kierowana na dotychczasowe adresy poczty elektronicznej Działu Obsługi Klienta, będzie przekazywana do dnia 16 maja 2015 włącznie. Począwszy od 18 maja 2015 funkcjonować będzie wyłącznie nowy adres email. Numery telefonów, faksu, osoby do kontaktu pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do nas korespondencji.