Seria Novasens P660 Premium

Novasens P 660 PREMIUM jest farbą procesową utrwalaną konwencjonalnie, obojętną sensorycznie, o niskiej migracji. Jest przeznaczona do druku zewnętrznych powierzchni kartonowych i papierowych opakowań spożywczych nie pozostających w intencjonalnym kontakcie z pakowanym produktem żywnościowym. Farba spełnia wymagania określone w Rozporządzeniach Rady i Parlamentu Europejskiego o sygnaturach 1935/2004, 2023/2006 i 10/2011 oraz w Ordynacji Szwajcarskiej nr 817.023.21. W recepturze farby nie zostały wykorzystane oleje mineralne. Produkt wyróżnia się wysoką intensywnością, poprawnym utrwalaniem na podłożu drukowym, dobrym zachowaniem w stosie oraz wyjątkowo stabilną równowagą wodno-farbową. Niska migracja i obojętność sensoryczna farby powodują, że mechanizm utrwalania jest oparty wyłącznie o penetrację podłoża. Farba nie utrwala się przez utlenianie. Dlatego, aby uzyskać odpowiednią odporność na uszkodzenia mechaniczne wymagane jest zabezpieczenie powłoki farby odpowiednim lakierem dyspersyjnym cechującym się niskim zapachem i niskim poziomem migracji.