Seria BCS Premium

Novasens BCS PREMIUM jest serią koncentratów przeznaczonych do mieszania farb w kolorach specjalnych, utrwalanych konwencjonalnie, obojętnych sensorycznie, o niskiej migracji. Seria jest przeznaczona do druku zewnętrznych powierzchni kartonowych i papierowych opakowań spożywczych nie pozostających w intencjonalnym kontakcie z pakowanym produktem żywnościowym. Seria spełnia wymaganie określone w Rozporządzeniach Rady i Parlamentu Europejskiego o sygnaturach 1935/2004, 2023/2006 i 10/2011 oraz w Ordynacji Szwajcarskiej nr 817.023.21. W recepturze farb składowych serii nie zostały wykorzystane oleje mineralne. Produkt wyróżnia się wysoką intensywnością, poprawnym utrwalaniem na podłożu drukowym, dobrym zachowaniem w stosie oraz wyjątkowo stabilną równowagą wodno-farbową. Niska migracja i obojętność sensoryczna serii powodują, że mechanizm utrwalania jest oparty wyłącznie o penetrację podłoża. Farby składowe nie utrwalają się przez utlenianie. Dlatego, aby uzyskać odpowiednią odporność na uszkodzenia mechaniczne wymagane jest zabezpieczenie filmu farbowego odpowiednim akrylowym wodnym lakierem dyspersyjnym cechującym się niskim zapachem i niskim poziomem migracji. Seria zawiera 13 farb składowych, zbieżnych z kolorami podstawowymi wg systemu PMS. Dodatkowo w serii występują koloranty o podwyższonych właściwościach odpornościowych. Wszystkie farby składowe wykazują odporności pozwalające na powlekanie akrylowymi wodnymi lakierami dyspersyjnymi.